Direktan link za navedenu akciju     

www.nardus.com.hr/trgovina/trgovina/akcija.html